Принцип роботи та будова котлів на соломі

Принцип роботи та будова котлів на соломі

Водогрійні котли виробництва ТОВ «Енерго-Інновації» призначені для обігріву виробничих, адміністративних або житлових приміщень, а також для нагрівання води. Вони можуть повністю замінити наявні газові котли.

Будова котла на соломі

Котел на соломі виробництва ТОВ «Енерго-Інновації» складається з:

  • топки;
  • акумуляційного баку;
  • відкритого розширювального баку;
  • димової труби.

Котли тепловою потужністю до 500 кВт монтуються як показано на рис. 1. Їх складові частини ставляться одна на іншу (у 3 поверхи).

Схема будови котла на соломі потужністю до 500 кВт
Рис. 1. Схема будови котла на соломі потужністю до 500 кВт

Котел XXL-600 відрізняється від інших моделей котлів тим, що топка та акумуляційний бак монтуються на першому поверсі, а розширювальний бак — над ними, на другому поверсі (рис. 2).

Схема будови котла на соломі потужністю 600 кВт
Рис. 2. Схема будови котла на соломі потужністю 600 кВт

В тильній частині котла розташовується димова труба. Її висота становить не менше 15 м залежно від моделі котла.

Димова труба складається з двох труб меншого та більшого розмірів і монтується за принципом труба в трубі. Таким чином утворюється повітряна подушка, яка слугує гарною ізоляцією димової труби.

Принцип роботи котла на соломі

Завантаження тюків соломи в топку котла здійснюється з допомогою навантажувача з фронтальним підйомником. Коли солома підпалюється, дверцята топки закриваються.

Під час горіння автоматика регулює надходження повітря залежно від кількості кисню у відведених димових газах. Також регулюється напрямок потоку повітря залежно від ступеня згоряння тюків та переміщення основного фронту горіння донизу.

У результаті згорання соломи виділяється теплота, яка нагріває воду в акумуляційному баку. У ньому підтримується постійна температура води, необхідної для безперервного процесу опалення будівель.

З витрачанням теплової енергії температура в акумуляційному баку знижується. Для її підтримання через певний час слід завантажити новий тюк.

У верхній частині установки розміщений розширювальний бак, з’єднаний з атмосферою. Він слугує для компенсації термічного розширення води в процесі нагрівання. Вода в ньому забирає надлишкове тепло від горіння палива.

Коефіцієнт корисної дії соломоспалювального котла з періодичним завантаженням становить 77—88%, при цьому рівень вмісту СО в продуктах згорання нижче 0,5%.